Serieakademin besöker Svenskt seriearkiv

558A1535

I juni 2013 var en delegation från Serieakademin inbjuden att under en dag besöka Svenskt Seriearkiv i Lund. Seriearkivet, som finns inhyst i Arkivcentrum Syds gigantiska arkivanläggning i utkanten av Lund, har till uppgift att dokumentera, bevara och förmedla seriemediets historia i Sverige. Det grundades av den ideella föreningen Seriefrämjandet 2003 och finansieras med bidrag från stat och kommun. Idag omfattar samlingarna över 220 hyllmeter med serieoriginal, seriepublikationer, tidningsklipp om serier, korrespondens med mera.

Seriearkivets föreståndare Thomas Storn, tillika ledamot av Serieakademin, ledde rundvisningen bland arkivhyllorna.

Publicerad i Nyheter